ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562 จำนวน 3 ด้าน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม พุทธศักราช 2562  โดยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ     เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินงานด้านวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน ทั้งประเภทบุคคลทั่วไปและประเภทนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง จำนวน 3 ด้าน ดังนี้

  1. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศาสนา
  2. ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านศิลปะ
  3.  ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรม

และในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมฯดังกล่าว ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทราบ หากมีผู้สนใจ สามารถแจ้งรายชื่อพร้อมข้อมูลไปยังกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลหลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 ส่งด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และนำส่งทางไปรษณีย์ วันที่ประทับตราไม่เกินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โทร.0 4231 6729  โทรสาร  0 4231 6730

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 104 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน [21 สิงหาคม 2562] [อ่าน 12 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [13 สิงหาคม 2562] [อ่าน 23 ครั้ง]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 [06 สิงหาคม 2562] [อ่าน 250 ครั้ง]
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)ทุกโรงเรียน [02 สิงหาคม 2562] [อ่าน 84 ครั้ง]
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%) [31 กรกฎาคม 2562] [อ่าน 65 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th