ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 3 โรงเรียน

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง และโรงเรียนบ้านมอเหนือ

บ่ายวานนี้ 24 มกราคม 2562 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง และโรงเรียนบ้านมอเหนือ เพื่อติดตามรับทราบสภาพปัจจุบันปัญหาและติดตามนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาของเขตพื้นที่ฯ และ สพฐ. การอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูครูรายงานข้อมูลพื้นฐาน พร้อมนำเยี่ยมชมการบริหารจัดการของโรงเรียน รวมถึงการเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน/ตรวจสภาพบ้านพักครู สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนดำเนินการตามจุดเน้นของเขตพื้นที่, นโยบายของ สพฐ.เรื่องการคัดแยกขยะ , การเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการฝึกทำข้อสอบ การตอบ ฯการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ NT ปีการศึกษา 2561 และ การรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่เตรียมการป้องกันทั้งวาตภัย และอัคคีภัย

 

รายละเอียดภาพประกอบดังนี้https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2300133386889223&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 136 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว “โรงเรียนนำร่อง”แห่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู [23 สิงหาคม 2562]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 3 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 8 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 1 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ(การศึกษาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 11 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th