ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ระดับสนามสอบ

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ

เวลา 09.30 น.(24 มกราคม 2562) นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ ครั้ังที่ 1/2562 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และอื่น ๆ จัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อทดสอบความรู้ ความคิดของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ครอบคลุม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบฯระดับสนามสอบ ที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบการดำเนินงานจัดสอบ อาทิ การสอบ Pre O-NET ป.6 จัดสอบวันที่ 14 มกราคม 2562 และ ม.3 วันที่ 14 - 15 มกราคม 2562 /การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบวัที่ 25 มีนาคม 2562 ,ชั้น ม.3 สอบวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศผลสอบวันที่ 26 มีนาคม 2562 ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชม DVD การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 เพื่อความเข้าใจในวิธีการและการดำเนินการจัดสอบฯ โดยให้คณะกรรการฯทุกท่านศึกษาเอกสารคู่มือการจัดสอบฯ อย่างละเอียดให้้เข้าใจ ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 

รายละเอียดภาพประกอบดังนี้ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2299627630273132&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 25 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 67 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว “โรงเรียนนำร่อง”แห่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู [23 สิงหาคม 2562]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 3 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 8 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 1 ครั้ง]
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ(การศึกษาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 [22 สิงหาคม 2562] [อ่าน 11 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th