ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (ปี 2561-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision)”หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยมีเป้าประสงค์(Goal) เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภาใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็น “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการเร่งรัด หรือ “Quick Win” ภายใต้ชื่อ “หนองบัวลำภู Model :กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน

              ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นของฝาก/ที่ระลึกในทุกเทศกาลสำคัญ ทุกโอกาส โดยเริ่มตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP ทุกแห่ง

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 64 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [14 มิถุนายน 2562] [อ่าน 15 ครั้ง]
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๒ [12 มิถุนายน 2562] [อ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อ ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุด [22 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงชมพุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th