ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ขอเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก

ด้วยจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ระยะ 4 ปี (ปี 2561-2564) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision)”หนองบัวลำภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” โดยมีเป้าประสงค์(Goal) เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภาใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็น “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการเร่งรัด หรือ “Quick Win” ภายใต้ชื่อ “หนองบัวลำภู Model :กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชน

              ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนดังกล่าว เพื่อใช้เป็นของฝาก/ที่ระลึกในทุกเทศกาลสำคัญ ทุกโอกาส โดยเริ่มตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ ณ ศูนย์จำหน่าย OTOP ทุกแห่ง

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 51 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 [15 มีนาคม 2562] [อ่าน 20 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [15 มีนาคม 2562] [อ่าน 22 ครั้ง]
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562 [15 มีนาคม 2562] [อ่าน 3 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" [15 มีนาคม 2562] [อ่าน 4 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภันฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และห้องนาฎศิลป์ [08 มีนาคม 2562] [อ่าน 38 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th