เชิญชวนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม ปีพ.ศ.2562

เชิญชวนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนาธรรม ปีพ.ศ.2562

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดกิจกรรมการคัดเลือกโครงการดีเด่นในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ดำเนินการส่งเสริม รักษา สืบสาน ถ่ายทอด ฟื้นฟู พัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืน และให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน กลุ่มบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานอื่น รวมถึงมีโอกาสได้รับการเสนอชื่อเป็นรายการประเภท  Good Safeguarding Practice ตามอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก

          ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ขอเชิญชวนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว ให้บุคลากรในสังกัดที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน ส่งใบสมัครและผลงานไปยัง กลุ่มสงวนรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายในวันพฤหัสสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.go.th.(ข่าวประกาศ)

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 08 มกราคม 2562 เปิดอ่าน: 22 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.78.81.116   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [14 มิถุนายน 2562] [อ่าน 15 ครั้ง]
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๒ [12 มิถุนายน 2562] [อ่าน 7 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 59 ครั้ง]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อ ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุด [22 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 166 ครั้ง]
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงชมพุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [21 พฤษภาคม 2562] [อ่าน 90 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th