ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประชุมสัญจรมอบนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ที่ อำเภอศรีบุญเรือง โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 133 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประชุมสัญจรมอบนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จำนวน 3 อำเภอในสังกัด
จังหวัดจัดงาน โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
ท่าน ชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู และหน่วยงานรัฐ เอกชน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักธุรกิจ ร่วมจัดงาน รูปแบบการจัดงานเป็นการแต่งกายย้อนยุคโบราณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรเนียมประเพณี
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการ Eng Camp For Asean 2014 โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 188 ครั้ง
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการ English Camp For Asean 2014 ของศูนย์เครือข่ายฯ ศรีบุญเรือง 7 มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนชั้น ป.5 ป.6 จำนวน 170 คน
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟ โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 194 ครั้ง
เช้าวานนี้เวลา 07.00 น.(13 พ.ย.57) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมประชุมสภากาแฟ เพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุหงา ศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกจังหวัดหนองบัวลำภู สสจ.นภ. มีผู้ร่วมประชุมอาทิ ท่านรอง ผวจ.และหัวหน้าส่วนราชกา
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พบทีม ICT โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 193 ครั้ง
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประชุมทีมที่เกี่ยวข้องกับระบบอินเตอร์เนต ของเขตพื้นที่ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร ปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงเวปไซด์ของเขตพื้นที่ฯ
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1496 ถึง 1497 จากทั้งหมด 1497 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติยศ"รางวัลศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย" ประจำปี ๒๕๖๒ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [12 มิถุนายน 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [30 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 59 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อ ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 166 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงชมพุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [17 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 82 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 22 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [07 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 75 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 113 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 131 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1504 รายการ