ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรม รักษาศีล 5 ร่วมใจสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ โดย: กลุ่มอำนวยการ [25 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 643 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ จัดกิจกรรม รักษาศีล 5 ร่วมใจสวดมนต์ ประจำสัปดาห์ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ฯ โซน บี
จังหวัดหนองบัวลำภู พิจารณาคัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน ทานการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดย: กลุ่มอำนวยการ [25 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 417 ครั้ง
นายชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร และเสนอชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์รับพระราชทานทุน ทานการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 364 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดย นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.นภ.1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมใจกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สรุปผลการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 โดย: กลุ่มอำนวยการ [09 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 434 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานการสรุปผลการนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2556 จากศึกษานิเทศก์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ทุกคน ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ฯ โซน ซี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
เปิดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย: กลุ่มอำนวยการ [03 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 415 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 116 คน ณ โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ อำเภอโนนสัง
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1496 ถึง 1497 จากทั้งหมด 1497 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 32 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภันฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และห้องนาฎศิลป์ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [01 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 118 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [08 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 551 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 563 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1485 รายการ