ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประธานเปิดประชุมและดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุม PLC ผู้บริหารใหม่ ครั้งที่ 2 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้อำนวยการสถานศึกษที่บรรจุใหม่และแต่งตั้งใหม่ ครั้งที่ 2 ด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารสู่มืออาชีพ
ระชุมคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 ภายใต้คำขวัญ "ร้อยรวมใจ ใฝ่เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศที่เท่าเทียม" โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562]
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ และนายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมพระวอพระตา (ชั้น 2) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1510 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [21 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 250 ครั้ง
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)ทุกโรงเรียน โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [02 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 84 ครั้ง
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [31 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [30 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [26 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 56 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม โดย: กลุ่มอำนวยการ [26 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดย: กลุ่มอำนวยการ [26 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [25 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 163 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1528 รายการ