ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT โดย: กลุ่มอำนวยการ [04 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ ครั้งที่ 1/2561
คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่ พิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังครู และลูกจ้างชั่วคราว โดย: กลุ่มอำนวยการ [04 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 42 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภุ เขต 1
ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา โดย: กลุ่มอำนวยการ [04 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ตาม ว.12 ที่ สพป.หนองคาย เขต 2
เปิดการอบรมการควบคุมงานและการตรวจการจ้าง โดย: กลุ่มอำนวยการ [04 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมการควบคุมงานและการตรวจการจ้างให้กับโรงเรียน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 3 โรงเรียน โดย: กลุ่มอำนวยการ [25 มกราคม 2562] เปิดอ่าน 123 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง และโรงเรียนบ้านมอเหนือ
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1497 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 21 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโครงการ "เจ้าหนูนักเตะท้องถิ่นไทยไปตะลุยฟุตบอลยุวชนโลก" โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภันฑ์ดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีไทย และห้องนาฎศิลป์ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [01 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 55 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การประกวด "บริหารกายหน้าเสาธง" ประจำปี 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 71 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [15 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 61 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [08 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 547 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 กุมภาพันธ์ 2562] เปิดอ่าน 560 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1485 รายการ