ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว “โรงเรียนนำร่อง”แห่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 สิงหาคม 2562]
นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมของโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว “โรงเรียนนำร่อง”แห่งเรียนรู้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1/2562 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.หนองบัวลำภู ประธานงานสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงาน ยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ(การศึกษาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [22 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ(การศึกษาพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้คำขวัญ "ร้อยรวมใจ ใฝ่เรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศที่เท่าเทียม" ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1599 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
เรื่อง โครงการส่งเสริมความรู้ด้านวินัยข้าราชการครูและระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [21 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 1123 ครั้ง
ประกาศถอนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 397 ครั้ง
เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ประจำปีการศึกษา 2556 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [19 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 841 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 780 ครั้ง
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557" โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [13 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 628 ครั้ง
ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน ก.ค.ศ. โดย: กลุ่มอำนวยการ [13 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 501 ครั้ง
ประชุมครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน ICT ประจำศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [12 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 671 ครั้ง
ขยายเวลายื่นคำร้องขอกู้เงินทุกหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 433 ครั้ง
ติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษี ประจำปี 2556 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 554 ครั้ง
แจ้งโอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 878 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1471 ถึง 1480 จากทั้งหมด 1528 รายการ