ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ผอ.เขต ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง คือ โรงเรียนบ้านภูพานทอง และโรงเรียนบ้านดอนนาดี
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี 2556 - 2559 โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปีพุทธศักราช 2556-2559 แก่ผู้ได้รับพระราชทาน
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามนโยบายและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 2 โรงคือ โรงเรียนบ้านกุดแท่น และโรงเรียนกุดจิกวิทยา เพื่อติดตามการบริหารจัดการและการดำเนินการตามโยบายของ สพฐ.
อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 20 ครั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 เข้ารับการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ของชาว สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มอำนวยการ [23 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1543 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกเสนอ ก.ค.ศ โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 937 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว(ตกเบิก)ตำแหน่ง นักการภารโรง(วิกฤต) ประจำเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 663 ครั้ง
ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [22 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 698 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ป.6 , ม.3 โดย: [21 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1424 ครั้ง
เชิญตัวแทนคณะกรรมการเข้าประชุมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ป.6,ม.3 สนามสอบละ 5 คน โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [20 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1120 ครั้ง
แจ้งสนามสอบ O-NET ป.6 , ม.3 ปีการศึกษา 2556 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [20 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 845 ครั้ง
แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขคำสั่งลูกจ้างชั่วคราว งบ SP2 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [17 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 797 ครั้ง
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดT2k (กลุ่มบทเรียนCAI ในฮาร์ดดิสก์)ในรหัส AE0401 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [16 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 727 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งผ้าม่านในอาคารสำนักงาน งบเงินกันไม่มีหนี้ปี 2556 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [16 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 587 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จะยืนยันข้อมูลแต่ละโรงเรียนในการกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [15 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 684 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1461 ถึง 1470 จากทั้งหมด 1504 รายการ