ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
การแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
การแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทยฯ ครั้งที่ 25 ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [12 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 4 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [30 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการครูเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี พ.ศ.2562
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบนโยบายให้กับครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เ โดย: กลุ่มอำนวยการ [30 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มอบนโยบายให้กับครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1604 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และนโยบายราชการอื่นๆ 16 ก.ย.2562 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [16 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 81 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 18 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2563 โดย: กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา [11 กันยายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ชำรุดของโรงเรียนในสังกัด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 116 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [21 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 43 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 372 ครั้ง
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%)ทุกโรงเรียน โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [02 สิงหาคม 2562] เปิดอ่าน 111 ครั้ง
โอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (30%) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [31 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 72 ครั้ง
ประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [30 กรกฎาคม 2562] เปิดอ่าน 52 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1532 รายการ