ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บรหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บรหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงานจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดกิจกรรม ยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 การประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ณ ห้องประชุมพระวอพระตา(ชั้น 2) สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสังกัด ยืนตรงเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย และสวดมนต์ไหว้พระ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1620 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหาของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่มีผลกระทบต่อคุณครู โดย: [13 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 120 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [22 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 186 ครั้ง
คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 130 ครั้ง
ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ชำรุดของโรงเรียนในสังกัด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [19 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 50 ครั้ง
การขอตั้งงบประมาณล่วงหน้า 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565) โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [14 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 114 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 130 ครั้ง
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม โดย: กลุ่มอำนวยการ [13 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 17 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1546 รายการ