ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
ถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 10 โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 3 ครั้ง
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศ
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 1 ครั้ง
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 2 ครั้ง
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA)
หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ โดย: กลุ่มอำนวยการ [28 มีนาคม 2562] เปิดอ่าน 41 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1535 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เรื่อ ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุด โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [22 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนหนองม่วงชมพุทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดย: กลุ่มอำนวยการ [21 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) เพื่อเลื่อนระดับจากระดับชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [17 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [07 พฤษภาคม 2562] เปิดอ่าน 63 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [11 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 105 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C.) โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 100 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญฯ โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 66 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือฯ โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 เมษายน 2562] เปิดอ่าน 38 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1501 รายการ