ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม สำหรับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2563 สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 620 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม สำหรับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2563 สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 2563 โดย: [27 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 2461 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 2563
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บรหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 149 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บรหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงานจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 54 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำโดยนายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จัดกิจกรรม ยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 พฤศจิกายน 2562] เปิดอ่าน 30 ครั้ง
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประธานการประชุมเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ล่วงหน้า 2 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2565) งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1622 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 2562 พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [21 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 173 ครั้ง
ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย บำนาญ ปี62 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 227 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาการหักเงินเดือนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [08 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 64 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม สำหรับการย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2563 สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี พ.ศ. 2563 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 มกราคม 2563] เปิดอ่าน 205 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องปัญหาของร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่มีผลกระทบต่อคุณครู โดย: [13 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 83 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 37 ครั้ง
ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 ธันวาคม 2562] เปิดอ่าน 383 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1553 รายการ