รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ

เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2561

รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมบัญชีที่สำคัญประกอบด้วย

- บัญชีเงินสดในมือ ณ วันที่  28 กันยาย 2561

- บัญชีเงินฝากธนาคาร 1. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ บัญชีเลขที่ 402-6-02045-2 

                                  2. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ บัญชีเลขที่ 402-6-02044-4

- บัญชีเงินฝากคลัง (รายการเงินประกันสัญญาและเงินบูรณะทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 กันยาย 2561)

  ไฟล์ประกอบ
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
รายละเอียดเงินสดคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินในงบประมาณ ณ วันที่ 30กันยายน 2561
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เงินนอกงบประมาณ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561
เงินประกันสัญญา ณ วันที่ี 30 กันยายน 2561
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   เมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม 2561 เปิดอ่าน: 129 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 119.42.94.203   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [12 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 83 ครั้ง]
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [18 ตุลาคม 2561] [อ่าน 129 ครั้ง]
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [19 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 84 ครั้ง]
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [19 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 67 ครั้ง]
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [11 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 85 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th