สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ด้วย คณะทำงานจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. จังหวัดหนองบัวลำภู มีเป้าหมายให้สถานศึกษาในจังหวัดหนองบัวลำภู สมัครเป็นสมาชิกโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสนองพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ 100 เปอร์เซนต์   
 
ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จะต้องดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกตามโครงการดังกล่าว โดยตรงที่ อพ.สธ. โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และให้รายงานผลการสมัครมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

  ไฟล์ประกอบ
1.หนังสือนำส่ง
2.บัญชีรายชื่อที่ รร.สมัครเป็นสมาชิก
3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 24 มกราคม 2561 เปิดอ่าน: 343 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
โครงการฝึกอบรมวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.) [21 กุมภาพันธ์ 2562] [อ่าน 16 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ a.t.c [21 กุมภาพันธ์ 2562] [อ่าน 11 ครั้ง]
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบ (ปพ.3) [20 มีนาคม 2561] [อ่าน 233 ครั้ง]
การยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.1) [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 918 ครั้ง]
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 184 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th