นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้โรงเรียนได้ดำเนินการและถือปฏิบัติ รายละเอียดดังนี้

  ไฟล์ประกอบ
1.หนังสือนำส่ง
2.ประกาศการเกณฑ์เด็ก ป.1 ปี61
3.ประกาศการเกณฑ์เด็ก ม.1 ปี61
4.ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ของ สพป.หนองบ้วลำภู เขต 1
5.ประกาศการเปิดรับนักเรียนแต่ละระดับชั้น ของ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
6.แผนการรับนักเรียน ปี 61
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 19 มกราคม 2561 เปิดอ่าน: 142 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบ (ปพ.3) [20 มีนาคม 2561] [อ่าน 199 ครั้ง]
การยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.1) [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 887 ครั้ง]
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 159 ครั้ง]
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [02 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 183 ครั้ง]
สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [24 มกราคม 2561] [อ่าน 321 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th