การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS)

การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS)

ให้โรงเรียนดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS)  ให้แล้วเสร็จโดยด่วน ภายในวันที่ 25 เมษายน 2559

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือนำส่ง
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 18 เมษายน 2559 เปิดอ่าน: 320 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบ (ปพ.3) [20 มีนาคม 2561] [อ่าน 199 ครั้ง]
การยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.1) [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 886 ครั้ง]
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 158 ครั้ง]
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [02 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 183 ครั้ง]
สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [24 มกราคม 2561] [อ่าน 321 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th