ขั้นตอนขออนุญาตเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ขั้นตอนขออนุญาตเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

1. ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

2. รอกระบวนนำเสนอ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อพิจารณา

3. หาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พิจารณาอนุญาตแล้ว จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

4. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของผลงานทราบ และสิ้นสุดกระบวนการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานในครั้งนั้น

****หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  โทร 042-360661 , 0868706758

 
   ส่งข่าวโดย : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1   เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน: 279 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.143.164.89   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 [15 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 355 ครั้ง]
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการสร้างชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 [15 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 247 ครั้ง]
"ประสิทธิภาพของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน" ของ นายวิรีระวัฒน์ แดงบุดดา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู [06 มีนาคม 2561] [อ่าน 156 ครั้ง]
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [25 เมษายน 2560] [อ่าน 213 ครั้ง]
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู [14 มกราคม 2559] [อ่าน 1060 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th