การประชุมดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเืพื่อการมีงานทำ

การประชุมดดำเนิงานขับเคลือนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 20 กันยายยน 2559 ณ ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ เป็นประธานในการประชุมดำเนินงานขับเคลือนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานสู่ตลาดแรงงาน  โดยมีนายวรรณชัย  บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ประธานยังได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรือง บึกทึกความร่วมมือระหว่าง สพฐ.และกรมการจัดหางาน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ว่าที่ร้อยโทอนุเทพ  ศรีดาวเรือง จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นายอดิศัพดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 และสอ.ณัฐรินีย์  กูระศิลป์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ในครี้งนี้ ด้วย โดยมีผู้ร่วมประชุมคือผู้บริหารพร้อมครูแนะแนว/ครูที่ทำหน้าที่แนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2 และ ผู้บริหารผอ.โรงเรียนมัธยม สังกัด สพม.19 รวมทั้งสิ้น 200 ราย เข้าร่วมประชุม

 
   ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดอ่าน: 186 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ [20 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 217 ครั้ง]
การประชุมดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเืพื่อการมีงานทำ [02 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 186 ครั้ง]
ประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลความพร้อมทางการศึกษาและอาชีพ [01 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 177 ครั้ง]
ศึกษาดูงานชุมแพโมเดล [01 กุมภาพันธ์ 2560] [อ่าน 208 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th