งานแนะนำ กศจ. หนองบัวลำภู
ระบบข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ โดย: [20 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 232 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดสัมมนากิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
การประชุมดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาเืพื่อการมีงานทำ โดย: [02 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 199 ครั้ง
การประชุมดดำเนิงานขับเคลือนแผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามบันทึกความร่วมมือการดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานสู่ตลาดแรงงาน วันที่ 20 กันยายยน 2559 ณ ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นท่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ประชุมเชิงปฎิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลความพร้อมทางการศึกษาและอาชีพ โดย: งานแนะแนว [01 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 189 ครั้ง
2. กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำฐานข้อมูลความพร้อมทางการศึกษาและอาชีพของนักเรียน มัยธมศึกษาปีที่ 3 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้บริหารโรงเรียน หรือครูผู้รับผิดชอบงานแนะแนว และผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด ส
ศึกษาดูงานชุมแพโมเดล โดย: งานแนะแนว [01 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 228 ครั้ง
ศึกษาดูงานชุมแพโมเดล ณ ศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น 5 โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม และวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 4 จากทั้งหมด 4 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลครูแนะแนว/ครูทำหน้าที่แนะแนวประจำปีการศึกษา 2559 โดย: งานแนะแนว [08 มีนาคม 2560] เปิดอ่าน 212 ครั้ง
ข้อมูลนักเรียนมัธยมต้นโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา 2559 สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: งานแนะแนว [20 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 230 ครั้ง
ระบบบริการส่งเสริมการมีงานทำ (นักเรียน) /และครู โดย: งานแนะแนว [20 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 928 ครั้ง
คู่มือการจัดทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ โดย: งานแนะแนว [01 กุมภาพันธ์ 2560] เปิดอ่าน 210 ครั้ง
ตารางเดือนกุมภา60 โดย: งานแนะแนว [30 มกราคม 2560] เปิดอ่าน 193 ครั้ง

แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 5 รายการ
สำหรับผู้ประกาศข่าว
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สถิติการเข้าเว็บไซต์
วันนี้
เมื่อวาน
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ปีนี้
ปีที่ผ่านมา
1
0
1
1
2
64
เริ่มนับ 05/04/2555
ออนไลน์ ออนไลน์ 1 คน
ไอพี ไอพี 35.175.113.29

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th